Väntrummet – work in progress

waitingroom_wip_elisa

En teckning som snart, snart börjar bli färdig!